Frederiksborg Slotshave - Barokhaven 
Så var vi igen nået til hovedstien ...... hvorfra der er en god udsigt til Frederiksborg Slot, samt flere indgange til Barokhaven.

Den meget symmetriske Barokhave er anlagt på fire terrasser med en kaskade i midteraksen, omgivet af geometrisk formede bede og formklippede buske og træer. Her demonstrerer barokkens havekunst, hvordan idealet i 1700-tallet var menneskets kontrol over naturen.

Barokhaven blev nøje genskabt i årerne fra 1993 til 1996.

I Baroktiden arbejdede havearkitekterne bevidst med optisk bedrag, så haverne kom til at syne af meget mere. Flere steder i Barokhaven snæver stierne sig ind, så det fra bestemte vinkler, ser ud som om, de strækker sig længere væk. Man får en rigtigt god fornemmelse for dette ved kaskadens øverste ende. Set herfra snæver græsskråningerne sig ind mod Runde Dam, som bassinet hedder, og skaber dermed en illusion af en stor afstand.

I både barokkens og romantikkens haver arbejdes der helt bevist med sigtelinier. I Barokhaven er sigtelinierne tydeligt planlagt, mens de i det romantiske haveanlæg virker mere tilfældige. Det er de dog meget langt fra.


Lige bagved Cafe Havehuset ligger der en stor sø ...... hvori der vokser åkander og lige foran midten af denne sø finder man denne søjle ...Vi kunne desværre ikke finde ud af i hvilken anledning, den var anbragt der.

Det første, som mødte os, da vi gik ind i selve Barokhaven, var den ovale sø ...... samt den flotte udsigt ned til Slotssøen med de tre øer, hvorpå Frederiksborg Slot er bygget. Vi fulgte stien ......rundt om halvdelen af søen, hvorefter vi beundrede udsigten over søen derfra ...... samt udover de tre nederste af Barokhavens fire terrasser ...Langs med Barokhavens ene side finder man hovedstien, som fører op til Frederiksborg Slot og langs med Barokhavens anden side står der en lang dobbelt række med stor og helt sikkert meget gamle træ ...Vi gik ned af denne trappe ...... for at komme ned til den næstnederste af Barokhavens fire terrasser ...... hvorfra der er denne flotte udsigt ...... ud over Slotssøen med de tre øer, hvorpå Frederiksborg Slot er bygget.

Vi gik ned til den nederste ...... af Barokhavens fire terrasser, hvor vi så lidt nærmere på de fire store monogrammer ...... som vi gik lidt rundt om ...Min Skat ...... stillede sig på midten af den første af broerne, som går hen over kaskadens brusende vand ...... som er i funktion hver dag i tidsrummet fra klokken 10:00 til klokken 21:00 fra og med den 1. maj til og med søndag i uge 42.

Jeg ...... stillede mig på den næste bro, hvorfra jeg kunne nyde dette par ænder ...... der svømmede rundt i kaskadens brusende vand. Anden ...... fløj op på bassinkanten, hvor hun stillede sig og pudsede sig, imens andrikken ...... strakte sine vinger, hvorefter han dykkede ...... ned under vandets overflade for lidt efter at komme op til vandoverfladen igen ...... hvorefter han også fløj ...... hen til bassinkanten, hvor han ligeledelse stillede sig og pudse sig.

:-)

Min Skat ...... prøvede at få et godt nærbillede af flere af de blomstrende planter, imens jeg prøvede på at få lov til at fotografere denne bi ...... som havde travlt med at samle polen.

:-)

Vi nåede ned til Slotssøen og beundrede udsigten ud over den. Vi fik øje på den lille båd ...... som man kan sejle en tur med ude på Slotssøen. Vi fik dog ikke taget os sammen til at prøve en tur med den, så det må vi have til gode til næste gang vi besøger Frederiksborg Slot og eller Frederiksborg Slotshave.

Vi gik rundt om monogrammerne ...... i et stykke tid, så vi kunne komme til at se lidt nærmere på dem.

Til monogrammerne i de fire store bede på den nederste terrasse i Barokhaven er der brugt 65.000 buksbomplanter. I de smalle bede omkring Monogrammerne står der 166 pyramideformede taksplanter samt historiske blomster og løgplanter, hvor af nogle står i store krukker.Monogrammer tilhører Frederik den 4., Frederik den 5., Christian den 6. og Margrethe den 2. Det er de fire danske monarker, som anlægget har eksisteret under, lige fra Frederik den 4. anlæggelse af haven og til genskabelsen i dronning Margrethe den 2.s tid.

Den brede kaskade udgør Barokhavens midterakse og dens brusende vand i sommerhalvåret er et imponerende element ...... som giver havens besøgende en stor oplevelse. Det synes i hvert fald vi.

På den næstøverste terrasse er der et stort samt flere små bassiner med springvand ...... det store bassin er en del af kaskaden. Under timeslag fra slottets klokkespil holder springvandene en lille pause ...På de to mellemste af Barokhaven fire terrasser, er der en masse små og større bede og imellem dem finder man adskille små og mindre bassiner med springvand ...... som min Skat og jeg lige ville prøve på at få nogle gode billeder af, før vi gik hen til kanten af kaskaden ...... hvorfra der er en rigtigt god udsigt til Frederiksborg Slot.

Vi gik op til den øverste af Barokhavens fire terrasser og så lidt nærmere på de to statuer ...... som står på hver sin side af stien, som udgør denne terrasse midterakse, og man kan vel godt sige, at de har en flot udsigt til Slotssøen samt til Frederiksborg Slot ...Vi gik langs med den yderste sti på Barokhavens øverste terrasse, hvorfra vi havde en flot udsigt til Badstuedammen ...... på den ene side og den Runde Dam ...... på den anden side.

Vi blev enige om, at vi nu havde nået at se om ikke det hele så i hvert fald det meste af Barokhaven og at vi nu ville finde en sti eller trappe, så vi kunne komme ned til hovedstien og derfra går over til Badstueslottet.

:-)

Man kan læse mere om Frederiksborg Slotshave på www.ses.dk/111000c.

Peter har også skrevet om vores tur rundt i Frederiksborg Slotshave og man kan se de billeder, som han tog under vores rundtur her.

[ tilføj kommentar ] ( 2 visninger )   |  permalink  |   ( 3 / 271 )
Frederiksborg Slotshave - Landskabshaven 
Vi nåede frem til Hillerød samt til Frederiksborg Slot, hvor vi fandt en god parkeringsplads til bilen, hvorfra den havde denne skønne udsigt ...Vi tog lige lidt at drikke samt at spise af den medbragte proviant, hvorefter vi forlod bilen for at nyde synet af den kanal ...... som ligger imellem parkeringspladsen og Frederiksborg Slotshave. Vi fik øje på en "hovedløs" andrik ...... eller også så var han bare i gang med at søge føde under vandets overflade.

;-)

Vi gik langs med kanalen ...... og nåede hen til en af de mange indgange, der er til Frederiksborg Slotshave, der består af to vidt forskellige haveanlæg ...

Der er den meget symmetriske Barokhave, som er anlagt på fire store terrasser med en kaskade i midteraksen, omgivet af geometrisk formede bede og formklippede buske og træer. Her demonstrerer barokkens havekunst, hvordan idealet i 1700-tallet var menneskets kontrol over naturen. Barokhaven blev nøje genskabt i årerne fra 1993 til 1996.

Og så er der den romantiske Landskabshave med dens store græsflader, de fritvoksende skovpartier, snoede stier, søer og vandløb, som giver udtryk for 1800-tallets lidenskabelige dyrkelse af den frie natur.

I både barokkens og romantikkens haver arbejdes der helt bevist med sigtelinier. I Barokhaven er sigtelinierne tydeligt planlagt, mens de i det romantiske haveanlæg virker mere tilfældige. Det er de dog meget langt fra.

:-)

Noget af det først, som mødte os, da vi lige var gået ind i Frederiksborg Slotshave, var dette lidt underlige, men bestemt ikke kedelige hus ...... vi tog en folder om Frederiksborg Slotshave, som indeholder et kort over hele haven samt en kort forklaring om noget af alt det, som haven indeholder. Vi blev enige om, at vi ville starte med at følge den yderste sti i Landskabshaven og derfra fik vi øje på mange meget flotte og helt sikkert gamle træer ...... vi kunne både høre og se en spætte ...... som sad højt oppe i et træ og hakkede i det og sikke det støvede, der stod en støvsky rundt om den og der faldt en hel del støv ned i hovederne på os, så vi gik videre hen af stien og inde længe nåede vi hen til Christian den 4.s sten ...... som rummer en særlig historie. På stenen er der en inskription med årstallet 1628 samt Christian den 4.s monogram. Det fortælles, at Kirsten Munk, som var kongens anden kone, var blevet godt og grundigt træt af ham og derfor nægtede hun ham en dag adgang til deres soveværelse. Christian den 4. lagde så denne sten her, som et vemodigt minde om deres kontovers.

En gang har det stået et stort træ ...... bag Christian den 4.s sten, men i dag er der kun en stor træstub tilbage af dette træ. Det skal dog så lige nævnes, at man ret faktisk har plante et nyt lille træ næsten lige foran træstubben og bagved stenen, så man kan jo håbe på, at det en gang med tiden vil blive lige så stort og flot som dets foregænger sikkert har været.

:-)

Vi forsatte langs med stien ...... hvorfra der er denne flotte udsigt til Frederiksborg Slot ...... på den ene side og en græsmark med græssende får og lam ...... på den anden side. Vi stod i et lille stykke tid og så på dem eller også så var det omvendt, dem som stod og så på os. Det fandt vi aldrig rigtigt helt ud af.

;-)

Der er så mange både flotte og kønne indtryk i Frederiksborg Slotshave lige fra små vandløb ...


... og til det ene flottere skovstykke efter det andet.

På nogle steder er der åbne arealer langs med stien og på andre steder går stien igennem en tæt skov...For enden af stien gik vi igennem den lille port og vi var nu nået til et sted, hvor stien delte sig i to. Foran os havde vi Ødammen ...... hvor i man finder Louises Ø ...... de små bygninger på øen uden i Ødammen blev opført af Frederik den 7. som en miniature udgave af et norsk herresæde. Beplantningen på Louises Ø består af birke- og fyrrertræer, der skal illudere den norske natur.

Vi gik langs med kanten af Ødammen og beundrede den kønne udsigt ...... blandt andet til Badstueslottet ...... der er en fin badstue, som oprindelig blev opført af Frederik den 2. i 1580. Bygningen rummede badeværelser, køkken og flere sovepladser. Her kunne kongen og hans mænd tage bad og nyde en god frokost efter dagens jagt.

I dag bruges Badstueslottet af Kongehuset til jagtfrokoster, og det er ved særlige lejligheder åbnet for offentligheden.

Vi satte os i et lille stykke tid på en bænk og beundrede Ødammen ...... samt den mange blishøns og ænder, som svømmede rundt ude i den.

Min Skat ...... fik øje på en vandnymfe ...... som holdt en kort pause på et stort blad.

Vi forsatte vores tur rundt om Ødammen ...... og inden vi fik set om om, havde vi nået til et nyt sted, hvor stien igen delte sig i to. Vi blev enige om, at vi ville gå op til det område af Frederiksborg Slotshave, som også bliver kaldt for "Lille Dyrehave". Stien gik op af bakke og der var en køn udsigt ...... fra den. Inden længe nåede vi til en lille lysning ...... med store græsområder ...... på hver side af stien ...... vi gik ind i selve Lille Dyrehave eller Egestykket ...... som dette område af Slotshaven også blive kaldt. Ikke alene snoede stien sig ...... men den var også højere i den ene siden end i den anden side, så vi følte det som om, vi gik helt skævt. Skoven blev tættere ...... og tættere ...Vi fik øje på et par fasanhaner ...... som duellerede. Vi nåede dog ikke at se, hvem af dem, der vandt.

;-)

De store egetræer ...... i denne del af Slotshaven vidner om en helt særlig dansk historisk begivenhed. I 1807 blev den danske flåde taget af englænderne og man skulle til at opbygge en helt ny flåde, men på grund af en årelang rovdrift på den danske skove var der alt for lidt træ at lave tømmer af. Så de såkaldte flådeege blev derfor plantet for at skaffe tømmer til at bygge nye krigsskibe af, men da træerne endeligt havde nået en størrelse, hvor de kunne bruges, var man stort set holdt op med at bygge træskibe.

Vi gik ned for enden af stien og nåede ud til en vej, hvor vi fik øje på dette søde lidt andreledelse tog ...... som kørte ind på en lille station, hvorefter et andet tog ...... af sammen slags forlod stationen.

Vi gik ind i skoven igen og fulgte stien ...... hvorfra vi kunne både høre og se en solsort ...... som sad på en gren højt oppe i et træ og fløjtede noget så kønt.

Da vi kom ud af det område af Frederiksborg Slotshave, som blive kaldt for egestykket, kom vi forbi et par store søer ...... som vi gik rundt om, imens vi så på de ænder, som svømmede rundt ude i dem.

:-)

Man kan læse mere om Frederiksborg Slotshave på www.ses.dk/111000c.

Peter har også skrevet om vores tur rundt i Frederiksborg Slotshave og man kan se de billeder, som han tog under vores rundtur her.

[ tilføj kommentar ] ( 2 visninger )   |  permalink  |   ( 2.9 / 294 )
Dagens jobsamtale 
Selv om det i dag er Grundlovsdag og det dermed er helligdag fra klokken 12:00 af, var jeg gået med til at deltage i en jobsametale i Stenløse klokken 12:00.

Jeg havde bare ikke lige husket at taget højde for, at jeg skulle det meste af Nordsjælland rundt samt at det ville komme til at tage cirka 2:30 timer med bus og tog for at komme frem til det aftalte tidspunkt.

Min Skat synes, at det er helt vildt, at det skal tage så lang tid og være så besværligt at tilbagelægge en afstand på kun cirka 20 kilometer, bare fordi det skal foregå med de offentlige transportmidler, så han valgte den "dyre" løsning og kørte mig, hvilket tog under en halv times tid.

Han sad så i bilen, hvor han læste i en medbragt bog, imens jeg var til den omtalte jobsamtale.

Jobsamtalen gik som sådant godt. Det havde jeg på en måde også forventet, da jeg allerede har været til en samtale før i det firma angående dette job. Hvilket vil sige, at dagens samtale var samtale nummer. Jeg kunne også godt mærke på dem, at de var ret så interesseret i at få mig ansat blandt andet fordi jeg næsten kunne få det, som jeg ville have det både med hensyn til antal arbejdstimer per uge, mødetidspunktet med mere, så længe det holder sig indenfor rimelighedens grænser.

Jeg fik dog ikke jobbet eller rettere jeg tog ikke jobbet. For jeg føler ikke, at jeg hverken fysisk eller psykisk er nået at komme mig godt nok efter min nedtur i efteråret.

Dette var jeg så bare så håbløs ærlig, at jeg kom til at fortale dem og dermed skulle samtalen vel som sådant havde været slut. Det var den så bare ikke. Faktisk var det på dette tidspunkt, at den for alvor begyndte.

De fortalte mig, at de havde besluttet, at de ville have mig og at det stort set kunne blive på mine præmisser, så længe de holder sig indenfor rimelighedens grænser, at de forstår mine tanker og især min beslutning, men at jeg lige så snart jeg selv føler, at jeg er klar til at starte op igen også selv om det kun bliver i det små med nogle få timer per uge, så hører de hellere end gerne fra mig og så tager vi den der fra.

Jeg havde forventet at dagens samtale maximalt kunne tage en halv times tid, men den kom til at tage tre gange så lang tid. Så min Skat havde nået at læse sin bog færdig, inden jeg kom hen til ham i bilen igen.

Vi gik lige en lille tur, hvor vi så på vinduer i Stenløse Centret, før vi blev enige om, at vi ville køre en tur til Hillerød og så bruge resten af dagen der med at få en på opleveren ved at besøge Frederiksborg Slotshave, der består af to vidt forskellige haveanlæg ...

Dels er der den meget symmetriske Barokhave, som er anlagt på fire terrasser med en kaskade i midteraksen, omgivet af geometrisk formede bede og formklippede buske og træer. Her demonstrerer barokkens havekunst, hvordan idealet i 1700-tallet var menneskets kontrol over naturen. Barokhaven blev nøje genskabt i årerne fra 1993 til 1996.

Og dels er der den romantiske Landskabshave med dens store græsflader, de fritvoksende skovpartier, snoede stier, søer og vandløb, som giver udtryk for 1800-tallets lidenskabelige dyrkelse af den frie natur.

Men alt dette og meget mere høre til de næste fire indlæg, som kommer lige om lidt ...

[ tilføj kommentar ] ( 2 visninger )   |  permalink  |   ( 3 / 285 )
Fars Dag 
For otte år siden, da jeg boede i Herlev og var medredaktør af et beboerblad, skrev jeg denne artikel om Fars Dag, som jeg her vil bringe et lille udklip fra ...

Fars dag blev indført i Norden i 1930-erne, helt præcist i Sverige i 1931 og i Danmark fire år senere i 1935. I Sverige valgte man, at Fars Dag skulle falder på den tredje søndag i juni, men i Danmark blev dagen lagt sammen med Grundlovsdag og det har den været lige siden.

Det vil sige, faktisk holdt Fars Dag for en kort bemærkning flyttedag til den anden søndag i november, hvor den lå i nogle ganske få år. Dette skyldtes en kreds af nordiske handelsfolk, som mente, at tidspunktet et halvt år efter Mors Dag lå mere bekvemt og dermed kunne komme til at give lidt mere omsætning i tiden før juleræset for alvor sætter ind. Flytningen af Fars Dag slog dog ikke rigtigt igennem her i Danmark, lige som den gjorde det i Sverige, hvor man nu holder Fars Dag den anden søndag i november hver år.

Præcist lige som Mors Dag er også Fars Dag en mærkedag, der blev "opfundet" af en enkeltperson, da dens ophavskvinde er Sonora B. Dodd. Hendes Far, som hed Henry Jackson Smart, havde været veteran i den amerikanske borgerkrig, før han blev bonde. Han blev enkemand, da hans kone ( Sonoras mor ) døde i barselssengen med deres sjette barn. Han blev derfor alene om ansvaret for både den lille ny samt de fem større børn og han klarede at passe dem samtidigt med deres lille farm, som lå i starten Washington.

Som voksen fik Sonora B. Dodd ideen til Fars Dag og da hendes far var født i juni måned, valgte hun, at det skulle være i den måned Fars dag skulle ligge. Den allerførste Fars Dag fandt sted den 19. juni 1910 i byen Spokane, som ligger i starten Washington. I 1926 blev der dannet en national "Fars Dag Komite" i New York og i 1956 anderkendte Kongressen dagen, som i 1972 blev gjort til officiel helligdag den tredje søndag i juni hver år i USA, da Richard Nixon underskrev en erklæring derom.

[ tilføj kommentar ] ( 2 visninger )   |  permalink  |   ( 3.1 / 228 )
Grundlovsdag 
For otte år siden, da jeg boede i Herlev og var medredaktør af et beboerblad, skrev jeg denne artikel om Grundlovsdag, som jeg her vil bringe et lille udklip fra ...

Grundlovsdag falder altid den 5. juni. Da det var den 5. juni 1849 den allerførste Grundlov blev underskrevet af Frederik den Syvende.

Grundlovsdagen er nok det tætteste, som danskerne kommer på at have en "nationaldag". Selvom vi måske ikke gør så meget ud af det, som for eksempel nordmændene gør med 17. maj, markeres dagen alligevel på flere måder.

Allerede i årene efter Grundlovens indførelse i 1849, blev årsdagen markeret som en særlig, nationalt præget festdag. Der blev afholdt friluftsmøder og stævner, men også aviserne markerede dagen for eksempel med digte til friheden samt loven, og billeder af Frederik den Syvende eller andre af de, som var implicerede i Grundlovens underskrivelse, blev publiceret i aviser og på flyveblade.

Oprindeligt var Grundlovsdag en festdag for demokratiet, som politiske partier holdt i fællesskab. Senere er det dog blevet almindeligt, at dagen bruges til partipolitiske arrangementer.

Selvom der er tale om en politisk festdag, var det tidligere almindeligt, at der også arrangeredes bal eller lignende, når den mere seriøse del af dagen var vel overstået.

[ tilføj kommentar ] ( 4 visninger )   |  permalink  |   ( 2.9 / 243 )

<< <Forrige | 2517 | 2518 | 2519 | 2520 | 2521 | 2522 | 2523 | 2524 | 2525 | 2526 | Næste> >>